ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಧು-ವರಾನ್ವೇಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ

Dattatreya Vadhu Vara Matrimonial Center

ಸಮಯ: ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5.00 ರಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳು : ವಧು-ವರರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಜಾತಕದ ಪ್ರತಿ

ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ : ರೂ.600/-

ಸೂಚನೆ: ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಹಾಗೂ ದತ್ತಜಯಂತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.


Timings: Monday, Wednesday, Friday, Sunday – 5pm to 7pm and Saturday – 10am to 12pm.

Membership Requirements: Photo of Bride / Groom and Horoscope copy

Membership Fees: Rs.600/-

NOTE: During festivals and Dattajayanti celebrations, Vadhu-Vara center will not be operational.

Please call +91 80 26769210 for more information.

18
Dec 2020
POSTED BY
POSTED IN Uncategorized
DISCUSSION 0 Comments

Comments are closed.